Volume 6 – Number 1
August 28, 2018
Volume 7 – Number 1
July 24, 2019

Volume 6 – Number 2

View PDF

Kliničke i mikrobiološke karakteristike oportunističkih gljivičnih infekcija kod onko-hematoloških pacijenata

Melina Drljo, Sadeta Hamzic


Causes for Deficient Coverage of MMR Vaccine in the Balkan States and the Way Forward.

Angjelka Jankulovska, Katarina P. Mirchovska, Joao M. Santos


e-komunikacija i kvalitet u zdravstvu
Ermana Memisevic, Dzenan Medjedovic


Značaj mikoloških analiza kod onko-hematoloških pacijenata
Melina Drljo, Sadeta Hamzic


Sex education in the educational process and the quality of education
Seksualni odgoj u procesu obrazovanja i kvaliteta obrazovanja

Ivona Celebicic, Admira Dedic, Semso Aganspahic, Mensura Kudumovic