Volume 7 – Number 1
July 24, 2019

Volume 7 – Number 2

View PDF

Zastupljenost polihelmintijaze kod ispitanika na području Prištinskog regiona

Shpresa Ramadani, Sadeta Hamzic


Risk factors and microalbuminuria in type 2 diabetes mellitus

Sabina Zukic, Nermina Babic, Olivera Batic Mujanovic, Nermina Zaimovic, Sadija Arapcic


Anksioznost prema Geštalt teoriji i psihoterapiji
Andreja Pehar


Stepen zadovoljstva pacijenata sa dijagnozom akutne leukemije zdravstvenom uslugom
Marevac Mirsada